• Shakespearovy slavnosti 2016

V sobotu 23. 4. 2016 proběhl v Železném Brodě v areálu Kotelny na Poříči první ročník divadelního open air festivalu s názvem Shakespearovy slavnosti. Program slavností byl koncipován tak, aby zde vystoupily divadelní soubory z Jizerské oblasti Svazu českých divadelních ochotníků, potažmo Libereckého kraje. Hosty slavností byl soubor Mrsťa Prsťa Kouřim s komedií Mnoho povyku pro nic a soubor Musica Viva Liberec. Podrobný program naleznete zde.

Venkovní divadelní festivaly na jedno téma by se měly stát novodobou tradicí ve městě. Jejich vyhlašovatelem bude Svaz českých divadelních ochotníků Jizerské oblasti, Studio Hamlet pak jejich organizátorem, na programu se budou spolupodílet ochotnické soubory z celého regionu. V roce 2018 nás čekají Tylovy slavnosti, protože si připomeneme 210 let od narození Josefa Kajetána Tyla.

Poděkování patří těmto sponzorům a partnerům akce:

Město Železný Brod (zvláštní poděkování patří starostovi města, Mgr. Františku Lufinkovi), Liberecký kraj (zvláštní poděkování patří hejtmanovi Libereckého kraje, Martinovi Půtovi), Pivovar Svijany, Grupo Antolin Turnov, s. r. o., Cukrářství Šefr Železný Brod, JVS Semilská pekárna, Kavárna Na Rynku Jana Pekárková Železný Brod, Pizzerie Bistro Václav Fichtner, Jablonecký deník.

Dále pak patří velké poděkování účinkujícím za vzájemnou hereckou kolegialitu a především divákům, které neodradilo ani aprílové chladné počasí.

Za dva roky tedy na shledanou v Železném Brodě!


webdesign: Petr Fabián