• Z historie spolku

Studio Hamlet vzniklo jako divadlo malých forem 14. dubna 2014. Jeho založení iniciovala Zdislava Bohuslavová, bývalá členka a později také vedoucí DS Tyl Železný Brod.

Pro neshody s většinou členů DS Tyl Železný Brod v otázce dramaturgie a způsobu vedení souboru se rozhodla založit vlastní divadelní skupinu. Ta měla být původně součástí souboru DS Tyl Železný Brod jako jeho odnož.

Tento model však nebyl většinou členů souboru DS Tyl Železný Brod přijat. Proto vznikl založením zapsaného spolku oficiálně v prosinci 2014 samostatný divadelní soubor Studio Hamlet Železný Brod, z. s. Ke své činnosti využívá prostory Městského divadla Železný Brod.

Studio Hamlet Železný Brod děkuje za vytvoření loga a grafiky webových stránek uměleckému kováři a sochaři Davidu Szalayovi, za vytvoření a administraci Petru Fabiánovi, panu Karlu Veselému (Hotel Veselý Železný Brod), který nás a naše hosty od našeho založení až do ukončení své činnosti (20. 9. 2015) velkoryse zásoboval dobrým pitím a jídlem.

A v neposlední řadě poděkování patří všem, kteří nám jakkoliv pomáhají, ač nejsou oficiálně členy divadelního studia: Petru Červovi, Věrce Strouhalové, Vladimíru Brokovi a našim rodinám.


webdesign: Petr Fabián